سروش صحت: باید همه ما در زندگی مان ببخشیم
کد خبر: ۱۱۳۰۰۵۱
کارگردان فیلم «صبحانه با زرافه ها» در نشست خبری فیلم در چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر: این فیلم برآمده از اعتقادات بنده است. اگر سوال درباره ترویج مواد مخدر است نباید اینگونه نگاه کنید. باید سلبی نگاه کرد که مشکلات از آنجا شکل میگیرد و باید کنار گذاشته شود. باید کسی که اشتباهش عیان شد را ببخشیم تا در روزی که اشتباهمان پیدا شد هم بقیه ما را نیز ببخشند.
ارسال نظرات