مصطفی احمدی: تیم بازیگری فیلم «صبحانه با زرافه ها» دیگر تکرار نخواهد شد
کد خبر: ۱۱۳۰۰۵۲
تهیه کننده فیلم «صبحانه با زرافه ها» در نشست خبری فیلم در چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر: هوتن شکیبا کسالت داشت و پژمان نیز به دلیل حضور خارج از تهران شرکت نکرد و قرار گذاشته بودند یا همه بیایند یا کسی نیاید.
ارسال نظرات