مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی: سن امید به زندگی قبل از انقلاب ۵۵ سال بود، اما اکنون ۷۶ سال است
کد خبر: ۱۱۳۰۱۲۲
میرهاشم موسوی در نشست خبری: افزایش هزینه‌های تحمیل شده بدون پیش بینی بار مالی یکی از مضوعات قابل بحث بود که در قالب بدهی دولت نمایش داده می‌شد. انباشت بدهی دولت اصلی‌ترین چالش بود، ۴۰۰ همت انباشت بدهی وجود داشته است. ۵۳ درصد بازنشستگی‌های پیش از موعد داشتیم.
ارسال نظرات