رئیس سازمان امور اجتماعی کشور: بدخواهان در آستانه انتخابات سعی دارند فضا را مشوش جلوه بدهند
کد خبر: ۱۱۳۰۱۲۵
محمد عباسی در همایش منتخبین تشکل‌های مردم نهاد در شورا‌های توسعه و حمایت سراسر کشور: کشور در همه عرصه‌ها پیشرفت‌های خوبی داشته است. ایران تنها کشوری در دنیاست که شکل حکومت آن را ۹۸ درصد مردم تعیین کردند. ۴۳ سال است که رسانه‌های خارجی در آستانه انتخابات تبلیغات منفی کردند، ولی در ۲۲ بهمن و انتخابات بسیار پرشور برگزار شد. هر وقت ملت در شکوه‌ها و عظمت‌ها تظاهر کرد و آن را آشکار ساخت دشمن عقب نشست.
ارسال نظرات