توضیحات کارگردان فیلم «دست ناپیدا» درباره رابطه فیلم با کتاب «حوض خون»
کد خبر: ۱۱۳۰۲۴۹
انسیه شاه حسینی در نشست خبری فیلم «دست ناپیدا» در چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر: کتاب «حوض خون» و فیلم «دست ناپیدا» به لحاظ موضوع مشترک هستند در حقیقت آدرس یکی است، ولی نگاه و زاویه دید و برداشت کاملا متفاوت است.
ارسال نظرات