تهیه کننده فیلم «دست ناپیدا»: فیلمنامه این فیلم ربطی به کتاب «حوض خون» نداشت
کد خبر: ۱۱۳۰۲۵۶
سیدسعید سیدزاده در نشست خبری فیلم «دست ناپیدا»: با توجه به خاطرات خانم شاه حسینی به فیلم «دست ناپیدا» ورود کردیم. چون کتاب حوض خون یک آدرس و اشارت بود که می‌شد دیگران را نسبت به موضوع تفهیم کرد از آن استفاده کردیم.
ارسال نظرات