تهیه کننده فیلم «میرو»: این فیلم یک فیلم راهبردی، شریف، اخلاق‌گرا و انسان‌گراست
کد خبر: ۱۱۳۰۲۹۹
سعید الهی در نشست خبری فیلم «میرو»: از فیلم «میرو» راضی هستم. بنیاد شهید و بنیاد فارابی در ساخت فیلم به ما کمک کردند.
ارسال نظرات