تهیه کننده فیلم «میرو»: رسالت فیلم «میرو» فراتر از فروش گیشه است
کد خبر: ۱۱۳۰۳۰۱
سعید الهی در نشست خبری فیلم «میرو»: فیلمی را ساختم که باب میل خودم بود. سینمای ما نیازمند انتقال مفاهیم و تقویت کارکرد راهبری است؛ سالهاست که از این موضوع غافل شدیم. در فیلم به مفاهیم انسانی و الهی پرداختیم.
ارسال نظرات