توضیحات خزاعی درباره حذف سیمرغ مردمی؛ «بررسی کردیم تقلب می‌شد»
کد خبر: ۱۱۳۰۳۲۲
رئیس سازمان سینمایی در حاشیه چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر: در سال ۱۴۰۰ سیمرغ مردمی داشتیم که عده‌ای اعتراض کردند. وقتی بررسی کردیم متوجه شدیم که تقلب شده است. دستگاه سینمای مربوطه خاموش بوده و آرای مردمی ثبت نشده بود که در نتیجه نهایی تاثیر داشت. معتقد بودم که نباید در نظر مردم دستکاری کرد برای همین اعلام کردم رای گیری کنارگذاشته شود و سامانه‌ای طراحی شود که از رای گیری مردمی مطمئن باشیم.
ارسال نظرات