نوبخت: با اصولگرایان معتدل ائتلاف می‌کنیم
کد خبر: ۱۱۳۰۳۳۶
دبیرکل حزب اعتدال و توسعه در پاسخ به سوال دانشجو مبنی بر «ائتلاف با اصولگرایان و چرایی عدم فعالیت روحانی در احزاب»: رویکرد حزب اعتدال و توسعه برای ورود انتخابات به صورت ائتلافی با سایر جریانات است و، چون ما یک حزب میانه‌رو و معتدلی هستیم میتوانیم با اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل هماهنگ شویم. مباحثاتی با این دو جریان صورت گرفته است و همه منتظر ۱۹ بهمن ماه هستند تا ائتلاف شکل بگیرد. فعلا جمع بندی این شد هر جا کاندیدای جریانات معتدل اصلاح طلب و اصولگرا وجود داشته باشد ما قویا حمایت می‌کنیم. روحانی در حزب اعتدال و توسعه نیست که بتواند دبیرکل حزب باشد.
ارسال نظرات