تهیه کننده فیلم «آغوش باز»: فیلم سانسور نخواهد شد
کد خبر: ۱۱۳۰۳۸۱
سرتیپی در خصوص حضور نوازندگان و خوانندگان خانم در فیلم «آغوش باز»: فیلم پروانه نمایش دارد و به فیلم دست نخواهد خورد.
ارسال نظرات