تذکر جدی سازمان تعزیرات به تاکسی‌های اینترنتی؛ گزینه «عجله دارم» تخلف است باید حذف شود
کد خبر: ۱۱۳۰۴۷۱
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات در نشست خبری: گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق بارز اضافه دریافت و گران‌فروشی است. کسی که گزینه «عجله دارم» نه تنها زودتر او را به مقصد نمی‌رسانند و نه خدمات اضافه به مردم ارائه می‌دهند که تخلف است. تذکر جدی می‌دهم که تاکسی‌های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کنند دچار مشکل نکنند. چنانکه تخلف گران‌فروشی احراز شود رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمپ واحد مربوطه بدهد.
ارسال نظرات