کنعانی: لغو روادید جهانگردی برای ۲۸ کشور از ۱۵ بهمن اجرایی شده است
کد خبر: ۱۱۳۰۵۳۵
سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری: این اقدام در چارچوب سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی برای گشترش مناسبات و ارتباطات با کشور‌های دوست و همسایه صورت گرفته است. امیدواریم متقابلا شاهد لغو روادید جهانگردی از سوی کشور‌های دوست و همسایه برای شهروندان ایرانی باشیم.
ارسال نظرات