بهادری جهرمی: رفتن غرب سراغ جنگ و اغتشاش از اوج ضعف و درماندگی است
کد خبر: ۱۱۳۰۵۶۴
سخنگوی دولت در «همایش ملی انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده»: غرب به دلیل نگاه تمدن ساز رقیب شان در تفکر اسلامی است که می‌ترسند و به این دلیل است که برای مقابله با او مجبورند متوسل به جنگ شوند؛ راهکاری جز اغتشاشات داخلی ندارند. برخی‌ها تصور می‌کنند جنگ افروزی‌های غرب از سر قدرت است، خیر عین ضعف است. غرب در اوج ضعف قرار می‌گیرد وقتی به جنگ و اغتشاش و شورش دست می‌زند. غرب وقتی در نقطه ضعف قرار می‌گیرد و وقتی دیگه راهی ندارد سراغ جنگ و اغتشاش می‌رود؛ از اوج ضعف و درماندگی است اگر می‌بینید اینطور خود را بی آبرو می‌کند. غرب ده‌ها سال هزینه کرده که برای تمدن تهی خود آبروی جعلی ایجاد کند و از ادعای حقوق بشر، زن، کودک و کرامت انسانی بگوید که با یک طوفان الأقصی کل این آبرو یکباره بر باد می‌رود.
ارسال نظرات