معاون وزیر خارجه یمن: دوستداران آمریکا از عاقبت محمدرضا پهلوی درس بگیرند!
کد خبر: ۱۱۳۰۵۶۹
حسین العزی ظهر امروز در نشست خبری: به همه کسانی که در زمین آمریکا در حال بازی کردن هستند توصیه میکنم ارزش خودتان را بدانید و دست از مزدور بودن بردارید. هیچ دوستی برای آمریکا وجود ندارد؛ عاقبت دوستان آمریکا یکی از پس دیگری نابودی بوده است. به محمدرضا پهلوی، شاه ایران نگاه کنید. ببینید که با او چه کردند! یک هواپیما هم برای او نفرستادند! او التماس می‌کرد که به آمریکا برود. در افغانستان هم همین موضوع پیش آمد. آمریکایی‌ها تمام مزدوران خود را رها کردند و حتی اجازه ورود به هواپیما‌های خودشان را ندادند! دیدید که چگونه از هواپیمای آمریکایی‌ها آویزان شده بودند و التماس می‌کردند!
ارسال نظرات