کارگردان فیلم «آپاراتچی»: عنوان «فیلم اولی» خیلی من را اذیت می‌کند
کد خبر: ۱۱۳۰۵۷۱
علی طاهرفر در نشست خبری فیلم «آپاراتچی»: من نمی‌دانم این دیوار «فیلم اولی» و «فیلم چندمی» را چه کسی بنا کرده است. وقتی که به دبستان می‌روی پنجمی به اولی می‌گوید شما اولی هستی؟ یعنی خیلی مبتدی هستی. وقتی یک کارگردان فیلم اولی بیرون قدم بزند هیچ کسی نمی‌گوید شما نگاه نویی هستید بلکه می‌گویند فیلم اولی هستید. من نمی‌گویم کسی تحقیر می‌شود، ولی به این معناست که انتظارات ساختار فنی و تکنیکال را از فیلم اولی دریغ کردن.
ارسال نظرات