کارگردان فیلم «احمد»: احمد کاظمی مدیر تراز جمهوری اسلامی است که خود را نوکر مردم می‌داند
کد خبر: ۱۱۳۰۷۵۱
امیرعباس ربیعی در نشست خبری: شهید کاظمی فرمانده شهیدی بود که خود را خرج مردم کرد خارج از حیطه مسئولیتی و تشیکلاتی؛ احساس کردم که نیاز امروز ماست. احساس کردم برای هم امروز جامعه و مدیران و هم برای امروز خودمان نیاز است به شخصیت شهید کاظمی پرداخته شود.
ارسال نظرات