مسعود جعفری جوزانی: کشوری که قانون نداشته باشد بهشت تبهکاران است
کد خبر: ۱۱۳۰۷۵۶
کارگردان فیلم «بهشت تبهکاران» در نشست خبری این فیلم در چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر: گفتیم فیلمی بسازیم که به این نکته برسیم که کشوری که قانون نداشته باشد بهشت تبهکاران است. کتاب بی گناهی که بر دار شد محل تحقیق ما بود.
ارسال نظرات