سخاوت دوست: با فیلم «احمد» دوباره داغ بم تازه شد
کد خبر: ۱۱۳۰۷۷۸
آهنگساز فیلم «احمد» در نشست خبری: به صورت عینی شاهد زلزله بم بودم و این فاجعه شبیه قیامت بود. امیدوارم توانسته باشم ذره‌ای از بار احساسی آن دوره را در موسیقی متجلی کرده باشم
ارسال نظرات