مهدی پور: امسال به طور مستقیم ۸۰۰ میلیارد تومان از رسانه‌ها حمایت کردیم
کد خبر: ۱۱۳۰۷۸۲
معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت ارشاد در نشست خبری: امیدواریم حمایت مستقیم از رسانه‌ها تا آخر سال از هزار میلیارد تومان عبور کند. حمایت مستقیم از رسانه‌ها جدای از حمایت‌های غیرمستقیم است مثل بیمه اهالی رسانه و معافیت ها.
ارسال نظرات