بهادری جهرمی: نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد کاهش یافته که کمترین نرخ از سال ۸۴ تا امروز است
کد خبر: ۱۱۳۰۸۰۰
سخنگوی دولت در نشست خبری: از نرخ بیکاری ۱۰ درصد در ابتدای دولت سیزدهم به ۷.۶ درصد رسیدیم. با جدیت و با سرعت پیش خواهیم رفت که برای این ۷.۶ درصد موقعیت‌های شغلی مناسب فعال کنیم.
ارسال نظرات