عماد رحمانی کارگردان انیمیشن «شمشیر و اندوه»: ۹ پلان پایانی ما به دلیل روشن شدن نور سالن از دست رفت
کد خبر: ۱۱۳۰۸۴۴
ارسال نظرات