کارگردان فیلم «معجزه پروین»: جای زندگینامه مفاخر در سینمای ما خالی است
کد خبر: ۱۱۳۰۸۴۷
محمدرضا ورزی در نشست خبری فیلم «معجزه پروین» در چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر: سوژه و فیلمنامه این فیلم دوازه سیزده سال پیش بود که در ذهن من شکل گرفت. منابع زندگی پروین اعتصامی گسترده نیست و با سختی توانستیم به اطلاعات دست پیدا کنیم.
ارسال نظرات