کارگردان فیلم «معجزه پروین»: تمرکز ما در فیلم بر روی خانواده‌ای بود که شخصیت پروین را شکل داد
کد خبر: ۱۱۳۰۸۵۳
محمدرضا ورزی در نشست خبری فیلم «معجزه پروین» در چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در پاسخ به دانشجو: نمیدانم چرا مرزبندی بین فروغ فرخزاد و پروین اعتصامی اتفاق افتاده بود و قیاس شکل گرفته بود. خانواده در پروین شدن پروین اعتصامی بسیار تاثیرگذاری بود به همین دلیل به زندگی این خانواده توجه زیاد داشتیم. خانواده پروین جایی بود که شخصیت او را شکل داد.
ارسال نظرات