عیدی یک میلیون تومانی برای مستمری‌بگیران روستایی و عشایری
کد خبر: ۱۱۳۰۸۹۹
بیت الله برقراری، مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر در نشست خبری: تقریبا پرداخت یک میلیون تومان عیدی به مستمری‌بگیران قطعی است. ما پیشنهاد خود را به هیات مدیره داده ایم و آن‌ها باید تصویب و ابلاغ کنند. هیات مدیره نگاه مثبتی به این قضیه دارد. حدود یک میلیون تومان به عنوان عیدی به حساب مستمری بگیران پرداخت خواهد شد.
ارسال نظرات