قالیباف: مشارکت و حضور مردم در انتخابات پیش رو خیلی مهم است
کد خبر: ۱۱۳۱۰۱۰
رئیس مجلس در مراسم تجدید بیعت با آرمان‌های امام خمینی (ره) در مرقد امام: همه موفقیت‌ها و پیشرفت‌های ما در گرو مکتب امام و ایمان به سنت‌های الهی و مردم است. اگر می‌گوییم حضور و مشارکت مردم در انتخابات مهم است از همین نگاه مردم سالاری دینی است. هم فرآیند انتخابات، هم حضور در انتخابات و هم تاثیر آن پس از انتخابات مهم است.
ارسال نظرات