کارگردان فیلم «آسمان غرب»: ۶۰ درصد وقایع فیلم تاریخی و ۴۰ درصد زاییده تخیل من بوده
کد خبر: ۱۱۳۱۰۱۸
محمد عسگری در نشست خبری فیلم «آسمان غرب»: با گفتگو‌هایی که با هم‌رزمان شهید شیرودی صورت گرفت فانوس راه برای من روشن شد و در جزئیات آن روز‌ها قرار گرفتم و به شخصیت شهید شیرودی بیشتر نزدیک شد. ۶۰-۷۰ درصد وقایع فیلم تاریخی است و ۴۰ درصد زاییده تخیل من بوده که در مسیر همان وقایع تاریخی رخ نداده است و آن را تبدیل به زبان سینما کردیم. کار ما اینجا تاریخ نویسی و تاریخ نگاری و گزارش تاریخی نبوده و خیلی چیز‌ها را سعی کردیم دراماتیزه کنیم.
ارسال نظرات