روح الله زمانی، بازیگر فیلم «آسمان غرب»: شهدا خیلی عزیز هستند فراتر از آن چیزی که فکرش را بکنیم
کد خبر: ۱۱۳۱۰۱۹
ارسال نظرات