تهیه کننده فیلم «باغ کیانوش»: کتاب باغ کیانوش از آثار کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوان است
کد خبر: ۱۱۳۱۰۷۳
محمد جواد موحد در نشست خبری فیلم «باغ کیانوش»: خیلی وقت بود می‌خواستیم باغ کیانوش را تولید کنیم و در آشنایی با آقای حداد توانستیم به تولید برسیم، چون او ظرفیت فیلمسازی برای نوجوانان را داشت. باید از حوزه هنری و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تشکر کنم.
ارسال نظرات