سارا حاتمی: نقشی که در این فیلم داشتم بسیار با نقشم در فیلم کت چرمی متفاوت بود
کد خبر: ۱۱۳۱۰۹۱
بازیگر آبی روشن در نشست خبری: فیلمنامه آبی روشن برایم ارزش داشت. وقتی سکانس پایانی فیلم را خواندم فهمیدم این نقش برای من فرستاده شده و باید از این فرصت استفاده کنم.
ارسال نظرات