ساره رشیدی: به کار درام و خارج از فضای کمدی بسیار بسیار علاقه دارم/ لهجه بمی را دوست دارم
کد خبر: ۱۱۳۱۱۳۱
بازیگر فیلم «احمد» در نشست خبری: در فیلم با لهجه بمی صحبت نکردم، ولی این لهجه را دوست دارم. به کار کمدی علاقه دارم، ولی کار درام و تراژیک و خارج از فضای کمدی را بسیار بسیار دوست دارم. امیدوارم به بچه‌های کمدی فضا داده شود تا فیلم‌های غیرکمدی هم بازی کنند.
ارسال نظرات