المیرا دهقانی: خود فیلنامه برای من بیشتر از نقشی که بازی کردم جالب بود
کد خبر: ۱۱۳۱۱۴۴
بازیگر فیلم «پرویزخان» در نشست خبری این فیلم: رابطه عجیبی از دختر و پدری در این فیلم می‌بینیم.
ارسال نظرات