پیام احمدی نیا: سعی کردم جوری نقش شمر را بازی کنم که پیشتر کسی بازی نکرده باشد
کد خبر: ۱۱۳۱۱۴۸
بازیگر فیلم «شور عاشقی» در نشست خبری این فیلم: چالش جدی فیلم تکنیک بازیگری برای نقش شمر بود. در اجرا سعی کردم از نقش کلیشه‌ای شمر فاصله بگیرم.
ارسال نظرات