صداگذار فیلم «شور عاشقی»: صداگذاری کار تاریخی از باقی کار‌ها متفاوت است
کد خبر: ۱۱۳۱۱۴۹
محمود موسوی‌نژاد در نشست خبری این فیلم: دوست داشتم در این کار باشم و به ائمه ارادت دارم. هر صدایی را نمیشد برای این کار استفاده کرد.
ارسال نظرات