معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت: دانشجوی بازمانده از خوابگاه نداریم
کد خبر: ۱۱۳۱۲۳۵
حمید رئیسی: در کل کشور ۵۰۰ باب ساختمان خوابگاهی داریم. در ۴۰ دانشگاه اصلا خوابگاه متأهلی نداریم. ۶۳ درصد خوابگاه‌ها بالای ۲۰ سال و ۳۶ درصد بالای ۳۰ سال قدمت دارند.
ارسال نظرات