درخواست روسای سینمای کشور‌های منطقه برای استفاده از ظرفیت شهرک‌های سینمایی ایران
کد خبر: ۱۱۳۱۲۶۴
محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی در نشست تشریح دستاوردهای اجلاس روسای سینمایی کشورهای منطقه: روسای سینمای کشورهای منطقه در بازدیدهای خود درخواست داشتند که از ظرفیت شهرک های سینمایی ایران برای فیلمبردای و اعزام گروه های خود به ایران استفاده کنند ما سه شهرک سینمایی مجهز غزالی، نور و دفاع مقدس داریم که هر کدام امکانات بسیار خوبی دارند. خود این می تواند فضای جدیدی برای تبادل و آمدن گروه ها و استفاده از ظرفیت های لوکیشنی و جذب سرمایه و اشتغال در ایران از این فضا استفاده کنیم. مورد دیگر لوکشین های بسیار زیبای طبیعی ایران است. در ایران هم کویر داریم هم کوهستان داریم هم خشکی و هم دریا. همه اینها فضاهای بسیار جذابی هستند تا بتوانند گروه های فیلمبرداری خود را به جریان فیلمبرداری در ایران معطوف کنند که می تواند تاثیرات بسیار خوبی در بازار و سینمای ایران و اشتغال برای سینما داشته باشد.
ارسال نظرات