امیرعبداللهیان: اگر مقاومت لبنان نبود امروز لبنانی وجود نداشت
کد خبر: ۱۱۳۱۲۸۲
وزیر امور خارجه در نشست خبری در پایان سفر به لبنان: لبنان در خط مقدم محور مقاومت قرار دارد. ایران هم در چارچوب محور مقاومت و در چارچوب مناسبات دوستانه با کشور لبنان همواره جز خیر برای لبنان نخواسته است.
ارسال نظرات