رئیسی: هم می‌توان پیشرفت داشت و هم می‌توان بر مبانی انقلاب اسلامی پافشاری کرد
کد خبر: ۱۱۳۱۳۴۹
رئیس جمهور در سخنرانی راهپیمایی ۲۲ بهمن: به ما بار‌ها پیام دادند که از دفاع از فلسطین در بردارید. امروز با گذشت ۴۵ سال اثبات شد حق با جمهوری اسلامی ایران است که فلسطین مساله اول جهان اسلام است و قدس باید آزاد شود. بسیار تلاش کردند که ما مستقل نباشیم و عزت و اقتدار نباشیم، اما جمهوری اسلامی تلاش کرد که کشور را با عزت و اقتدار اداره کند. خود را موظف می‌دانیم ضمن پاسداری از پیشرفت‌های کشور گام‌هایی را در جهت جبران عقب ماندگی‌ها برداریم. برخی می‌گویند یا پیشرفت یا ایستادگی بر اصول و مبانی/ ما معتقدیم یا وجود ندارد هم پیشرفت کشور و هم پافشاری بر مبانی انقلاب اسلامی و آموخته‌های ۲۲ بهمن ۵۷/ پیشرفت کشور و پافشاری بر مبانی انقلاب اسلامی هر دو محقق خواهد شد.
ارسال نظرات