ایرادات کلی و اساسی شورای نگهبان به بودجه ۱۴۰۳
کد خبر: ۱۱۳۱۴۰۱
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری: نظر شورای نگهبان درباره بودجه ۱۴۰۳ امروز به مجلس ارسال می‌شود. یکی از نکات کلی شورای نگهبان درباره جداول کلی بودجه بود، جداول را ما نداشتیم که مغایر آیین نامه مجلس و قانون اساسی است.
ارسال نظرات