دیپلم افتخار بهترین فیلم در بخش بین الادیان به محمود کلاری برای فیلم «تابستان همان سال» اهدا شد
کد خبر: ۱۱۳۱۴۷۰
ارسال نظرات