اهدای سیمرغ بلورین بهترین تدوین به حسن حسندوست برای فیلم «پرویزخان»
کد خبر: ۱۱۳۱۵۵۱
ارسال نظرات