پسر در آغوش پدر/ کوهیار کلاری از دست پدر خود سیمرغ را دریافت کرد
کد خبر: ۱۱۳۱۵۵۳
سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری به کوهیار کلاری برای فیلم «تابستان همان سال» اهدا شد.
ارسال نظرات