سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل مرد به «بهزاد خلج» رسید
کد خبر: ۱۱۳۱۵۵۶
«بهزاد خلج» برای بازی فیلم مجنون این سیمرغ را دریافت کرد.
ارسال نظرات