«شبنم قربانی» صاحب سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل زن شد
کد خبر: ۱۱۳۱۵۵۸
سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل زن به «شبنم قربانی» برای فیلم مجنون اهدا شد.
ارسال نظرات