«بهروز افخمی» بهترین کارگردان جشنواره شد
کد خبر: ۱۱۳۱۵۶۲
سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی به بهروز افخمی برای فیلم «صبح اعدام» اهدا شد. بهروز افخمی: جنبه معنوی جایزه را به محمدرضا ورزی برای فیلم پروین تقدیم می کنم.
ارسال نظرات