طحان نظیف: یکی از ابهامات مهم شورای نگهبان تراز شدن منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۳ است
کد خبر: ۱۱۳۱۵۶۷
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری: باید میان منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۳ تراز وجود داشته باشد. شورای نگهبان با افزایش برخی مزایا و یا افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها و ... مشکلی ندارد به شرط اینکه منابع آن مشخص باشد. در بیشتر بخش‌های بودجه ۱۴۰۳ به برنامه هفتم توسعه ارجاع شده در حالی که هنوز لایحه برنامه هفتم قانون نشده که این ابهام باید برطرف شود
ارسال نظرات