طحان نظیف: شورای نگهبان متناسب سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده را تایید کرد
کد خبر: ۱۱۳۱۵۷۰
ارسال نظرات