قطار ملی شدن صنعت از چه موانعی عبور کرد؟
کد خبر: ۱۱۳۷۸۲۴
مسعود رضایی، محقق و پژوهشگر سیاسی معاصر ایران در گفتگو با دانشجو: اساساً تفکری در کشور ما وجود داشت که می‌گفت ما نمیتوانیم، مظهرش هم محمدرضا پهلوی بود، چون او احساس می‌کرد که کار‌ها با وابستگی به آمریکا جلو می‌رود و او را در قدرت نگه می‌دارد. یک عبارت خیلی معروف از نخست وزیر نظامی یعنی تیمسار رزم‌آرا وجود دارد که گفت شما که می‌خواهید نفت را ملی کنید! مگر ایرانی می‌تواند یک لوله بسازد، شما چجوری می‌خواهید این صنعت نفت رو اداره و ادامه دهید. اما مردم، دکتر مصدق و آیت الله کاشانی با تمام توان و پشتوانه عظیم اجتماعی مقاومت کردند و در مجلس شورای ملی در تاریخ ۲۹ اسفند ملی شدن صنعت نفت تصویب شد.
ارسال نظرات