حسین یکتا: نباید کار جهادی برای ما عادی شود
کد خبر: ۱۱۴۵۷۹۶
عضو شورای مرکزی قرارگاه عمار در اختتامیه «چهارمین جشنواره ملی جهادگران»: عزیزی به من می گفت که بعد فوت امام، حاج احمد آقا خواب حضرت امام را دیده بود که آقاجان آنجا چه خبر؟ حاج احمد گفته بود هرگز امام با من بلند صحبت نکرده بود اما در این رویا امام بلند صحبت کرد و گفت «احمد! احمد! احمد! برای دست‌هایی که تکان دادم از من سوال کردند ولی چیزی که اینجا به دردمان خورد آنجایی بود که برای نیازمندان و محرومان کاری انجام شده بود؛ این خیلی به درد خورد. نباید یک زمانی کار جهادی برای ما عادی و طبیعی شود.
ارسال نظرات
captcha