پورعباس: سازمان سنجش از وزارت علوم جدا نمی‌شود
کد خبر: ۱۱۴۵۹۵۶
سرپرست سازمان ملی سنجش در نشست خبری: تشکیل سازمان ملی سنجش به معنای جدایی از وزارت علوم نیست بلکه با وزارت خانه‌های بهداشت، علوم و آموزش پرورش و وزارت کار همکاری داشته باشیم. سازمان ملی سنجش دو بال دارد که یکی ارزشیابی داوطلبان برای ورود به دانشگاه‌ها است و یا گواهی کفالت در حوزه فنی و حرفه‌ای را از سازمان سنجش می‌گیرند. سازمان سنجش دهه چهارم را هم پشت سر گذاشته. دانشگاه‌های ما با سابقه بیش از صد سال باید تجربیاتشان در جایی نهادینه بشود که بهترین جا سازمان سنجش است.
ارسال نظرات
captcha